Uniek graantransport voor Hoeksche korenmolens

0
744
Korenmolen de Lelie in Puttershoek - Foto Molens HW

Hoeksche Waard –  Al meer dan zeshonderd jaar maken Hoeksche Waardse korenmolens gebruik van duurzame energie: de wind. In de negentiende eeuw werd deze schone krachtbron steeds meer vervangen door fossiele brandstoffen en later elektriciteit. Die ‘waaien’ immers altijd, in tegenstelling tot de wispelturige wind. Hoewel de molens stuk voor stuk werden afgedankt, bleef de belangstelling groot. Inmiddels zijn ze gerestaureerd en wederom in gebruik voor het malen van graan, nu op vrijwillige basis. 

Een aantal molenaars van Stichting Molens Hoeksche Waard hebben de handen ineen geslagen om de (kleinschalige) meelproductie nóg duurzamer te maken. In het paasweekend laten zij per historisch zeilschip uit Zierikzee graan aanvoeren, waaronder de duurzaam geteelde tarwe van Zeeuwse Vlegel. Molenaar Teun van der Bok, die sinds 1993 een ambachtelijk maalbedrijf runt op de Zierikzeese molen De Hoop, levert het graan. De lokaal geteelde tarwe van Zuid-Beveland heeft een uitstekende bakkwaliteit en wordt door Van der Bok geanalyseerd, geschoond en voor verwerking geschikt gemaakt. Op maandag 11 april om 12.00 uur zal het graan aan boord van de ‘Vrijbuiter’ worden gebracht. Wiebe Radstake, eigenaar en schipper van de tjalk ‘Vrijbuiter’, streeft ernaar het vrachtvervoer per zeilschip nieuw leven in te blazen. Al eerder verscheepte hij rogge naar de molen in Witmarsum (Fr). Aan dit duurzame initiatief dragen de Hoeksche Waardse molenaars graag een (molen)steentje bij. 

Op maandag 18 april a.s. (Tweede Paasdag) zal het schip om 10.00 uur in de historische haven van Puttershoek door vrijwilligers worden gelost. Vanaf de kade zal de vracht per paard-en-wagen van menner Piet Holster uit Zuid-Beijerland naar de molen in Puttershoek en, via de Blaaksedijk, de molen van Goidschalxoord worden gebracht. Zij zullen het graan malen en verkopen. Ook de molen in Westmaas neemt hieraan deel, maar kan vanwege technische gebreken aan de wieken tijdelijk niet op windkracht malen. De verkoop van meel gaat daar echter wel gewoon door. Ook het door het schip aangevoerde graan zal daar in meelvorm te verkrijgen zijn. 

Stichting Molens Hoeksche Waard is in 1991 opgericht en is de trotste eigenaar van tien van de twaalf molens in de Hoeksche Waard. Wanneer mogelijk produceren de molens op kleine schaal meelproducten, waardoor het ambacht van korenmolenaar behouden blijft. De inkomsten uit deze verkoop gebruikt de stichting voor het noodzakelijke klein onderhoud. De molenaars streven ernaar de unieke vorm van transport meerdere keren per jaar in te zetten. Daardoor blijft de aanvoer van voorraad over de weg beperkt en dus milieuvriendelijker.